Juleavslutning 2021

Vi ønsker velkommen til juleavsluttning i morgen tirsdag i lokalene på Nøkleby 18:30.

Det blir Pizza, brus og kaffe. Gi oss gjerne et hint på epost eller sms til 97044004 om du kommer så vi får bestilt riktig mengde mat (men ikke bli hjemme om du har glemt det 🙂 ).

Vi passer på å benytte håndsprit når vi ankommer og benytter lokalene så vi kan holde grei avstand.
Håper vi sees.

For LA5F
Tormod LA9VKA

Vi åpner for møteaktivitet

Som kjent har korona-situasjonen og manglende møtelokale hindret oss å i avholde møter i vårsesongen. Landet har etter hvert blitt åpnet litt opp igjen og vi har nå funnet et nytt lokale, slik at vi endelig er klar til å gjenoppta aktiviteten.

Vårt nye møtelokale ligger i Nøkleby båtforening på Nøklebystranda 2A, 1618 Fredrikstad. Nærmere veibeskrivelse og resten av årets møter finner du i møteplanen.

Første drop-in møte er 28. september klokken 18:30.

Vel møtt!

Årsmøte/generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte på hytta til LA7XK Halvard.

Tirsdag 24 august 2021. kl.18:00

Kjør over brua til Spjærøy og etter ca500m ta til venstre på Sydengveien. Kjør 370m og ta til høyre mot Nepegravingsvarden og kjør helt inn til veien slutter. Hytte nr 36

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2021: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

Fotnote: Årsmøtet vil bli avholdt i henhold til FHI sine anbefalinger.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)