Alle innlegg av Halvard Eriksen

Tur til LA8W i Rakkestad

Lørdag 27 april arrangere vi en tur, for gruppens
medlemmer, til stasjonen  LA8W  i Rakkestad.
Det blir omvisning på stasjonen.
Dette er Norges desidert største Contest stasjon
med en gedigen antenne park og noe av det beste
radio og PC utstyr som er å få tak i.  Kanskje blir
det sjanse til en QSO.

Vi satser på å være der kl 12:00 Nt

De som er interesserte i å bli med må gi beskjed til
LA9WDA Frode på telefon 478-49-763, gjerne
med en SMS. Frode koordinerer transport for de
ikke kan kjøre egen bil.

JULEAVSLUTNING 2023

Vi samles til juleavslutning  5. desember 2023   kl: 1800.  Vi samles på PIZZANINI, i gågaten overfor Blå Grotte.  LA5F ordner pizza og dere bestiller selv drikke.
Vi ber om at de som ønsker å delta melder fra til LA7XK på
tlf: 92635996   eller til Styret på e-post styret(at)la5f.no senest innen 30. november.

Sommer avslutning 2023

Vi avslutter vårsemesteret på hytta til LA7XK Halvard
Ta gjerne med familien.
Dato og tid er:  tirsdag 13. juni kl. 18:00nt

Adressen er:
Nepegravingsvarden 36
Spjærøy på Hvaler.

Ta med det dere trenger av grillmat og drikke.
Om noen ønsker å kjøre litt radio er det muligheter for det.

Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling
Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 21 mars 2023. kl.18:00 Møtet avholdes i Nøklebys båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad

Agenda:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Regnskap for 2022 utleveres på årsmøtet

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)
21.02.2023