Om LA5F

LA5F – Fredrikstadgruppen av NRRL


Noen fakta om gruppen:
– Stiftet 1928
– Har cà 50 medlemmer, i alle aldersgrupper.
– Er tilsluttet NRRL som en lokal gruppe.
– Følger NRRL (sentralt) sine retningslinjer, lover og regler.
– Bidrar til at Fredrikstad har sin egen samlingsplass for likesinnede.
– Arbeider aktivt for å rekruttere nye radioamatører.
– Har møter annen hver tirsdag- i tillegg til turer etc.
– Har kompetanse og kan bistå med sambandsoppdrag
– Tilbyr qsl-tjeneste som en del av medlemskapet
– Mange dyktig radioamatører som kan hjelpe til med råd og tips
– Holder til i Nøkleby båtforening sine lokaler,  Nøklebystranda 2A,  1618 Fredrikstad.

– Abonnerer på en rekke blader fra utgivere av amatørradio       tidsskrifter.
– Har utlån av diverse utstyr

Informasjon fra Fredrikstadgruppen får du via
– Websidene ,  https://la5f.no
– Drop-in`s og annen møtevirksomhet
– QST-LA (hver søndag 1000 lokal tid – 3.725)

Våre vedtekter:
LA5F – Vedtekter (PDF) – Vedtatt 11.02.2002