Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling
Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 21 mars 2023. kl.18:00 Møtet avholdes i Nøklebys båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad

Agenda:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Regnskap for 2022 utleveres på årsmøtet

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)
21.02.2023

 

 

Juleavslutning 6 desember 2022 (Avlyst)

Fordi bare ett medlem har meldt seg på til
juleavslutningen og fordi to av styrets medlemmer
er forhindret fra å komme, ser vi oss nødt til
å avlyse  julemøtet i år. Vi skal forsøke oss med
et Pizza møte over nyttår i stedet.

Tirsdag 6. desember samles vi til pizza og julegodt
i lokalene  i Nøkleby Båthavn.
Vi setter pris på at de som kommer gir beskjed før møtet
så vi vet omtrent hvor mye pizza vi skal bestille.

Sommer avslutning 2022

I år holder vi sommeravslutningen på hytta til LA7XK Halvard på Spjærøy,  Hvaler. Her blir det grilling og hyggelig sosialt samvær, og kanskje en titt på radioutstyret. Ta gjerne med familiemedlemmer som er interesserte.

Dato: 14.06.2022
Tid: 1800
Sted: Nepegravningsvarden 36, 1684 Spjærøy (se veibeskrivelse)
Påmelding: Nei
Ta med: Grillmat og drikke til eget bruk i tillegg til godt humør

Veibeskrivelse:
Adressen ligger ikke inne på alle kart, det kan derfor være lurt å ha en veibeskrivelse i tankene.

Fra Fredrikstad; følg Hvalerveien til Spjærøy. I første kryss ta av til venstre mot Sydengen og kjør opp til toppen av bakken. Ta av til høyre på hyttevei «Nepegravningsvarden», og følg denne til parkeringsplassen ved enden av vegen. Grå hytte nr. 36 med antenner og mast