Arkiv og linker

Lover, regler og retningslinjer:

NKOM – Hva er en radioamatør

Hvordan blir man radioamatør

NCOM – Hvordan blir man radioamatør

Lister over norske radioamatører:

Radiocom – Liste over Norske radioamatører

Søknad om radioamatørlisens:

NKOM- Søknad om radioamatør lisens

Hjelpemidler for å få lisens:

RADIOKURS – onlinebasert kurs (velg «Åpent lisenskurs»)
Det avholdes prøve på Hammeeting i tillegg til at enkelte grupper avholder prøver etter behov.

Sider som omhandler radioamatører

Store Norske Leksikon – Radioamatør
Wikipedia – Amatørradio

Tidligere møteplaner i LA5F:

Møteplan 2015
Møteplan 2016
Møteplan 2017
Møteplan 2018
Møteplan 2022
Møteplan 2023
Møteplan 2024

Tidligere styrer i LA5F:

Styret 2015
Styret 2016
Styret 2017
Styret 2018
Styret 2022
Styret 2023
Styret 2024