Styret 2018

Her er en oversikt over styret 2018 - etter valg og konstitusjon på årsmøtet 13.03.2018.

Verv                              Kallesignal        Navn                    Epost

Formann (2/2)*          LA9VKA         Tormod               la9vka(a)me(.)no
Sekretær (2/2)           LA9VKA         Tormod               la9vka(a)me(.)no
Nestformann (1/2)*LA6ALA          Reinhardt         la6ala(a)gmail(.)com
Kasserer (2/2)            LA9LHA          Thor Øivind     thoroand(a)online.no
Styremedlem (1/2)  LA5ZTA           Jesper                 mail-5f(a)jesper.io
Styremedlem (1/2)  LA7XK              Halvard             la7xk(a)online.no

Tall i parentes forteller antall år igjen og total varighet

* LA9VKA Tormod og LA6ALA Reinhardt har byttet verv for 2018 pga. praktiske detaljer. Endringen ble godkjent på årsmøtet.