Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Fredrikstadgruppen?


På denne siden har du mulighet til å melde deg inn i Fredrikstadgruppen. Medlemskapet forutsetter at du har satt deg inn i våre vedtekter, –  og er enige i disse på forhånd.
Vedtektene finner du her.
Innmelding gjøres ved å fylle ut skjemaet nederst på siden.

Tidligere medlemmer:
Medlemmer som hadde medlemskap året før skal normalt ha fått tilsendt giro for dette året og skal IKKE benytte skjemaet under. Dette er for nyregistreringer/nye medlemmer. Har du derimot rotet bort innbetalingen – innbetal til vår konto 1638 03 96371 som normalt
. Satser står lengre ned på siden.

Medlemskap gir deg;
– medlemskap i kalenderåret man er i (praksis fra årsmøte til årsmøte)
– stemmerett på årsmøtet, om dette er betalt for innegående år.
– mulighet til å være med på turer/utflukter arrangert av gruppen.
– mulighet til å benytte eller låne utstyr gruppen har til disposisjon.
– mulighet til å bruke LA5F-signaturen under contests, field-day etc.
– mulighet til å knytte nye bekjentskap, dele kunnskap etc.
– mulighet til å få tildelt innlogging på våre websider.
– mulighet til å få/sende QSL-kort hos oss (for NRRL-medlemmer).
– mulighet til å delta på interessante temamøter.

Litt informasjon:
Det er ikke krav om lisens for å være medlem –  dette er også et tilbud for deg som ønsker å bli radioamatør, eller har interesse for dette.
Det er ikke et krav at du tilhører distriktet.
Les gjerne «Om LA5F» på forhånd, eller kom innom et drop-in møte før du bestemmer deg.
Gruppens fulle navn er LA5F – Fredrikstadgruppen av NRRL, og går også under navnet Fredrikstad Radioamatørforening.

Satser 2023:
Vanlig medlem 250,-
Husstand medlem 150,-
Junior (under 20 år) 150,-

Betaling:
Vi foretrekker at du setter beløpet inn på kontonr 1638 03 96371.
DET ER VELDIG VIKTIG AT BETALINGEN MERKES MED DITT CALLSIGN! (merkes «medlem» om du ikke har lisens). Dette skrives inn der man normalt ville skrevet «KID/melding til mottaker».
Betaling kan også finne sted på giro, dette må avtales med kasserer på et drop-møte.

Betaling må finne sted «snarest» før eller etter innsending av skjemaet under.

Velkommen som nytt medlem 🙂

Fyll ut skjemaet – alle felter er obligatoriske:

  Type medlemskap

  Callsign (skriv "medlem" om du ikke har lisens)

  Ditt navn + etternavn

  E-post

  Adresse

  Postnummer

  Poststed/by

  Kontrollspørsmål:

  Jeg har på forhånd lest og satt meg inn i vedtektene til LA5F.
  Ved å trykke "Send" samtykker jeg dette.

  Minner om:
  Merk betalingen med ditt callsign! Dette gjør jobben enklere for vår kasserer.