Styret 2017

Her er en oversikt over styret 2017 - etter valg og konstitusjon på årsmøtet 20.03.2017.

Verv                              Kallesignal        Navn                    Epost

Formann (2/2)            LA6ALA          Reinhardt         la6ala(a)gmail(.)com
Nestformann (1/2)  LA9VKA         Tormod               la9vka(a)me(.)no
Sekretær (1/2)           LA9VKA         Tormod               la9vka(a)me(.)no
Kasserer (1/2)            LA9LHA          Thor Øivind     thoroand(a)online.no
Styremedlem (2/2)  LA5ZTA           Jesper                 mail-5f(a)jesper.io
Styremedlem (2/2)  LA7XK              Halvard             la7xk(a)online.no

Tall i parantes forteller antall år igjen og total varighet