Styret 2022

Etter valg og konstitusjon på årsmøtet 22.03.2022
Årsmøtet ble avholdt i møtelokalet i Nøkleby båthavn

Verv Kallesignal Epost
Formann (2) LA9VKA Tormod la9vka(a)me(.)com
Styremedlem (1) LA6ALA Reinhardt la6ala(a)gmail(.)com
Styremedlem (2) LA9LHA Thor-Øivind thoroand(a)online.no
Styremedlem (1) LA7XK Halvard la7xk(a)online.no
Varamedlem (1) LA4BFA Espen

Styret som helhet kan kontaktes på styret(a)la5f(.)no

Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Tallet i parentes angir hvor mange år hvert styremedlem har igjen før neste valg.