Sommer avslutning 2024

Vi avslutter våren med sommer avslutning i våre lokaler
i Nøklebystranda 2A.
Styret ordner med pizza og drikke.
Fint om de som kommer kan gi beskjed til
styret noen dager før samlingen.
Dato og tid:  11. Juni 2024  Kl. 1800