Kategoriarkiv: Generell Informasjon

Generell informasjon er ment for medlemmer og øvrige som er innom siden.

JULEAVSLUTNING 2023

Vi samles til juleavslutning  5. desember 2023   kl: 1800.  Vi samles på PIZZANINI, i gågaten overfor Blå Grotte.  LA5F ordner pizza og dere bestiller selv drikke.
Vi ber om at de som ønsker å delta melder fra til LA7XK på
tlf: 92635996   eller til Styret på e-post styret(at)la5f.no senest innen 30. november.

Sommer avslutning 2023

Vi avslutter vårsemesteret på hytta til LA7XK Halvard
Ta gjerne med familien.
Dato og tid er:  tirsdag 13. juni kl. 18:00nt

Adressen er:
Nepegravingsvarden 36
Spjærøy på Hvaler.

Ta med det dere trenger av grillmat og drikke.
Om noen ønsker å kjøre litt radio er det muligheter for det.

Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling
Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 21 mars 2023. kl.18:00 Møtet avholdes i Nøklebys båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad

Agenda:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Regnskap for 2022 utleveres på årsmøtet

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)
21.02.2023

 

 

Juleavslutning 6 desember 2022 (Avlyst)

Fordi bare ett medlem har meldt seg på til
juleavslutningen og fordi to av styrets medlemmer
er forhindret fra å komme, ser vi oss nødt til
å avlyse  julemøtet i år. Vi skal forsøke oss med
et Pizza møte over nyttår i stedet.

Tirsdag 6. desember samles vi til pizza og julegodt
i lokalene  i Nøkleby Båthavn.
Vi setter pris på at de som kommer gir beskjed før møtet
så vi vet omtrent hvor mye pizza vi skal bestille.