Kategoriarkiv: Generell Informasjon

Generell informasjon er ment for medlemmer og øvrige som er innom siden.

Sommer avslutning 2023

Vi avslutter vårsemesteret på hytta til LA7XK Halvard
Ta gjerne med familien.
Dato og tid er:  tirsdag 13. juni kl. 18:00nt

Adressen er:
Nepegravingsvarden 36
Spjærøy på Hvaler.

Ta med det dere trenger av grillmat og drikke.
Om noen ønsker å kjøre litt radio er det muligheter for det.

Årsmøte 2023

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling
Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 21 mars 2023. kl.18:00 Møtet avholdes i Nøklebys båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad

Agenda:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Regnskap for 2022 utleveres på årsmøtet

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)
21.02.2023

 

 

Juleavslutning 6 desember 2022 (Avlyst)

Fordi bare ett medlem har meldt seg på til
juleavslutningen og fordi to av styrets medlemmer
er forhindret fra å komme, ser vi oss nødt til
å avlyse  julemøtet i år. Vi skal forsøke oss med
et Pizza møte over nyttår i stedet.

Tirsdag 6. desember samles vi til pizza og julegodt
i lokalene  i Nøkleby Båthavn.
Vi setter pris på at de som kommer gir beskjed før møtet
så vi vet omtrent hvor mye pizza vi skal bestille.