Alle innlegg av Halvard Eriksen

Årsmøte / generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 22 mars 2022.   kl.18:00  Møtet avholdes i Nøkleby båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

For styret i Fredrikstad Radioamatør forening
LA9VKA Tormod Brunsby

Juleavslutning 2021

Vi ønsker velkommen til juleavsluttning i morgen tirsdag i lokalene på Nøkleby 18:30.

Det blir Pizza, brus og kaffe. Gi oss gjerne et hint på epost eller sms til 97044004 om du kommer så vi får bestilt riktig mengde mat (men ikke bli hjemme om du har glemt det 🙂 ).

Vi passer på å benytte håndsprit når vi ankommer og benytter lokalene så vi kan holde grei avstand.
Håper vi sees.

For LA5F
Tormod LA9VKA