Møteplan 2021

Vi møtes hver andre tirsdag (oddetalls­uker) med pause til sommer og jul. Både medlemmer og andre interesserte er velkomne.

Vårt møtelokale ligger i Nøkleby båtforening, Nøklebystranda 2A, 1618 Fredrikstad.

For de som kommer fra vestsiden av Glomma er den letteste vei via Fv109, Evjebekkveien, Tomteveien og til slutt Nøklebystranda. De som kommer fra østsiden kan med fordel parkere ved Sellebakk ferjeleie, ta gratis ferje over til Lisleby (rutetider) og gå de siste 300 meter til møtelokalet.

Januar:
12.01 1830 Avlyst
26.01 1830 Avlyst
Februar:
09.02 1830 Avlyst
23.02 1830 Avlyst
Mars:
09.03 1830 Avlyst
23.03 1830 Avlyst
April:
06.04 1830 Avlyst
20.04 1830 Avlyst
Mai:
04.05 1830 Avlyst
18.05 1830 Avlyst
Juni:
01.06 1830 Avlyst
15.06 1830 Sommeravslutning. Avlyst
August:
17.08 1830 Avlyst
24.08 1800 Årsmøte
31.08 1830 Avlyst
September:
14.09 1830 Avlyst
28.09 1830 Årets første drop-in
Oktober:
12.10 1830 Drop-in
26.10 1830 Drop-in
November:
09.11 1830 Drop-in
23.11 1830 Drop-in
Desember:
07.12 1830 Juleavslutning