Møteplan 2021

Vi møtes hver andre tirsdag (partalls­uker før sommer og oddetalls­uker etter sommer), med pause til sommer og jul. Både medlemmer og andre interesserte er velkomne.

Siden Solhøid forsamlingshus skal selges ser vi oss om etter et nytt møtelokale,

Pga. korona-­situasjonen er alle møter frem til sommeren i utgangs­punktet avlyst. Hvis det i løpet av våren blir forsvarlig å gjenoppta møte­virksomheten kan dette endres.

Januar:
12.01 1830 Avlyst inntil videre
26.01 1830 Avlyst inntil videre
Februar:
09.02 1830 Avlyst inntil videre
23.02 1830 Avlyst inntil videre
Mars:
09.03 1830 Avlyst inntil videre
23.03 1830 Avlyst inntil videre
April:
06.04 1830 Avlyst pga. påske
20.04 1830 Avlyst inntil videre
Mai:
04.05 1830 Avlyst inntil videre
18.05 1830 Avlyst inntil videre
Juni:
01.06 1830 Avlyst inntil videre
15.06 1830 Sommeravslutning. Avlyst inntil videre
August:
17.08 1830 Drop-in
31.08 1830 Drop-in
September:
14.09 1830 Drop-in
28.09 1830 Drop-in
Oktober:
12.10 1830 Drop-in
26.10 1830 Drop-in
November:
09.11 1830 Drop-in
23.11 1830 Drop-in
Desember:
07.12 1800 Juleavslutning