Årsmøte/generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte på hytta til LA7XK Halvard.

Tirsdag 24 august 2021. kl.18:00

Kjør over brua til Spjærøy og etter ca500m ta til venstre på Sydengveien. Kjør 370m og ta til høyre mot Nepegravingsvarden og kjør helt inn til veien slutter. Hytte nr 36

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2021: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

Fotnote: Årsmøtet vil bli avholdt i henhold til FHI sine anbefalinger.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)