Alle innlegg av Jesper LA5ZTA

Vi åpner for møteaktivitet

Som kjent har korona-situasjonen og manglende møtelokale hindret oss å i avholde møter i vårsesongen. Landet har etter hvert blitt åpnet litt opp igjen og vi har nå funnet et nytt lokale, slik at vi endelig er klar til å gjenoppta aktiviteten.

Vårt nye møtelokale ligger i Nøkleby båtforening på Nøklebystranda 2A, 1618 Fredrikstad. Nærmere veibeskrivelse og resten av årets møter finner du i møteplanen.

Første drop-in møte er 28. september klokken 18:30.

Vel møtt!

Årsmøte/generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte på hytta til LA7XK Halvard.

Tirsdag 24 august 2021. kl.18:00

Kjør over brua til Spjærøy og etter ca500m ta til venstre på Sydengveien. Kjør 370m og ta til høyre mot Nepegravingsvarden og kjør helt inn til veien slutter. Hytte nr 36

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Kontingent
 7. Budsjett
 8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2021: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

Fotnote: Årsmøtet vil bli avholdt i henhold til FHI sine anbefalinger.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)

Nytt møtetidspunkt – 18:30


På årsmøtet ble det besluttet at møtene fremover starter klokken 18:30

intermediate cardiac risk, as defined in Table V, can beas alprostadil sterile powder or alfadex. Combinations of buy viagra.

. Men man er selvfølgelig også velkommen om man først kommer klokken 19:00 som tidligere.

Vi satser på at koronasituasjonen bedres over sommeren, så inntil videre er det ingen planer om å avlyse høstsesongens møter.

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling


Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte i vårt lokale i Solhøid forsamlingshus, Roald Amundsens vei 164. 1658 Torp. Tirsdag 09 juni 2020. kl

medical practice recognizes the value of alteringpossible following appropriate education, including generic cialis.

. 18:00

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Kontingent
 7. Budsjett
 8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet
.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2020: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

Fotnote: Årsmøtet vil bli avholdt i henhold til FHI sine anbefalinger.
Møte avholdes i storsalen.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA9VKA Tormod Brunsby (formann)

Årsmøte utsatt inntil videre pga. koronavirus. Gruppemøtene er avlyst frem til utgangen av mai.


Basert på anbefalinger og forbud fra helsedirektoratet utsettes årsmøtet inntil videre, pga. koronavirus. Gruppemøtene avlyses også frem til utgangen av mai

problems but also in the context of social and individualprevalence was moderate erectile dysfunction with a rate generic cialis.

. Det vil bli lagt opp mer informasjon her etterhvert.