Årsmøte utsatt inntil videre pga. koronavirus. Gruppemøtene er avlyst frem til utgangen av mai.

Basert på anbefalinger og forbud fra helsedirektoratet utsettes årsmøtet inntil videre, pga. koronavirus. Gruppemøtene avlyses også frem til utgangen av mai. Det vil bli lagt opp mer informasjon her etterhvert.