Vi åpner for møteaktivitet

Som kjent har korona-situasjonen og manglende møtelokale hindret oss å i avholde møter i vårsesongen. Landet har etter hvert blitt åpnet litt opp igjen og vi har nå funnet et nytt lokale, slik at vi endelig er klar til å gjenoppta aktiviteten.

Vårt nye møtelokale ligger i Nøkleby båtforening på Nøklebystranda 2A, 1618 Fredrikstad. Nærmere veibeskrivelse og resten av årets møter finner du i møteplanen.

Første drop-in møte er 28. september klokken 18:30.

Vel møtt!