Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling – Utsatt!

Obs: Basert på anbefalinger og forbud fra helsedirektoratet utsettes årsmøtet inntil videre, pga. koronavirus. Det vil bli lagt opp mer informasjon her etterhvert. Opprinnelig innkalling under:

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte i vårt lokale i Solhøid forsamlingshus, Roald Amundsens vei 164. 1658 Torp. Tirsdag 17 mars 2020. kl. 18:00

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Sendes til e-post:styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2020: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening, LA9VKA Tormod Brunsby (formann)

Aktiviteter fremover

2. april: Påsketur

Det varsles om lave temperaturer disse dager, ikke vårstemning. Vi avlyser derfor påsketuren.

10. april: Presentasjon

LA9DM Eilif kommer å holder presentasjonens sin «LA9DM, mine 50 år med radio og litt til.» Vi gleder oss til å bli litt mer kjent med Eilif sitt lange og innholdsrike radioliv.

Ny leder av Hvaler Triathlon kommer også på besøk så vi tar en kort prat om hva de ønsker.

24. april: Temamøte FT8

FT8 har etablert seg som et QSO maskineri med mye aktivitet selv under de dårligste forhold. Vi tar en gjennomgang på oppsett, virkemåte og viktige ting å tenke på.

8. mai: Drop-in

22. mai: Drop-in

5. juni: Sommeravslutning

Sommeravslutning fra kl 18:00 på Torsnes Flystripe (også kjent som Torsnes International Airport). Her blir det rundt-flyving og grilling.

Dersom det ikke blir godt vær flytter vi sommeravslutningen til LA7XKs eminente plass på Hvaler.

15-17. juni: Hvaler Triathlon

Vi rigger repeater og bua på fredag. Lørdag og søndag går selve arrangementet. Ta kontakt om du har mulighet til å delta.