Årsmøte / generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte Tirsdag 22 mars 2022.   kl.18:00  Møtet avholdes i Nøkleby båthavns lokaler i Nøklebystranda 2a 1618 Fredrikstad.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post: styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

For styret i Fredrikstad Radioamatør forening
LA9VKA Tormod Brunsby