Drop-In møter høsten 2022

Vi starter høst sesongen 16. august med Drop-In møte
i lokalet til Nøkleby Båthavn.
Om noen har ideer/ønsker om temaer vi kan ta opp
på møtene gi beskjed til en fra styret.