Sommeroppstart


Da er sommeren snart slutt og vi begynner våre drop-in møter igjen

only by issues such as efficacy and safety, but also by the sildenafil side effects – Psychosexual/couple therapy.

. Første møte er tirsdag 15. august klokken 19:00. Som vanlig holder vi møte hver 14. dag. Vel møtt!

Se møteplanen for ytterligere detaljer.