Møteplan 2021

Vi møtes hver andre tirsdag (partalls­uker før sommer og oddetalls­uker etter sommer), med pause til sommer og jul. Både medlemmer og andre interesserte er velkomne.

Hvis ikke annet er nevnt avholdes møtene på:
Solhøid forsamlingshus, Roald Amundsens vei 164, 1658 Torp.
Det er parkeringsplass bak bygget, innkjøring via Bakeriveien.

Pga. korona-­situasjonen er alle møter frem til sommeren i utgangs­punktet avlyst. Hvis det i løpet av våren blir forsvarlig å gjenoppta møte­virksomheten kan dette endres.
 

Januar:
12.01 1830 Avlyst inntil videre
26.01 1830 Avlyst inntil videre
Februar:
09.02 1830 Avlyst inntil videre
23.02 1830 Avlyst inntil videre
Mars:
09.03 1830 Avlyst inntil videre
23.03 1830 Avlyst inntil videre
April:
06.04 1830 Avlyst pga. påske
20.04 1830 Avlyst inntil videre
Mai:
04.05 1830 Avlyst inntil videre
18.05 1830 Avlyst inntil videre
Juni:
01.06 1830 Avlyst inntil videre
15.06 1830 Sommeravslutning. Avlyst inntil videre
August:
17.08 1830 Drop-in
31.08 1830 Drop-in
September:
14.09 1830 Drop-in
28.09 1830 Drop-in
Oktober:
12.10 1830 Drop-in
26.10 1830 Drop-in
November:
09.11 1830 Drop-in
23.11 1830 Drop-in
Desember:
07.12 1800 Juleavslutning