Innkalling årsmøte

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte i våre lokaler i Samfunnshuset Fjellheim, Fjellveien 9 på Kråkerøy. Mandag 20. mars 2017 kl . 18.00.

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer

  2. Godkjenning av innkalling

  3. Årsberetning

  4. Regnskap

  5. Innkomne forslag

  6. Kontingent
  7. Budsjett
  8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post:
styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA6ALA Reinhardt Paulsen (formann)