2. påskedag 2015

tuneskipet

06.04.2015
Tradisjon tro så reiser vi på en liten utflukt med radioer, xyl`s, unger og hund.

Det var tenkt at vi skulle ut til Solviken, men vi har forandret dette til at vi tar turen til Solliveien (Tuneskipet ved den lille stranda).

Vi møtes klokken 1100 – det blir ikke avholdt drop-in denne datoen.

Vi lytter LD1FR (RV-55).