Kategoriarkiv: Medlemsinformasjon

Medlemsinformasjon er tiltenkt medlemmer som målgruppe.

Nytt møtetidspunkt – 18:30

På årsmøtet ble det besluttet at møtene fremover starter klokken 18:30. Men man er selvfølgelig også velkommen om man først kommer klokken 19:00 som tidligere.

Vi satser på at koronasituasjonen bedres over sommeren, så inntil videre er det ingen planer om å avlyse høstsesongens møter.

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling – Utsatt!

Obs: Basert på anbefalinger og forbud fra helsedirektoratet utsettes årsmøtet inntil videre, pga. koronavirus. Det vil bli lagt opp mer informasjon her etterhvert. Opprinnelig innkalling under:

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte i vårt lokale i Solhøid forsamlingshus, Roald Amundsens vei 164. 1658 Torp. Tirsdag 17 mars 2020. kl. 18:00

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Kontingent
 7. Budsjett
 8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Sendes til e-post:styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

Møtedatoer 2020: Oppdatert program for møtene annonseres på http://www.la5f.no

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening, LA9VKA Tormod Brunsby (formann)

Viktig møteinformasjon

MØTEINFO!

Møtedagen 20.02.17 på Kråkerøy utgår – vi møtes på Torp dagen etter, for å se på nye lokaler.

Møt opp og avgjør om dette er lokaler vi skal gå for framover.

Adresse:
Roald Amundsens vei 164
Dato/tid:
tirsdag 21. feb kl 1900

Innkalling årsmøte

Innkalling til Årsmøte / Generalforsamling

Styret i Fredrikstad Radioamatørforening innkaller til årsmøte i våre lokaler i Samfunnshuset Fjellheim, Fjellveien 9 på Kråkerøy. Mandag 20. mars 2017 kl. 18.00.

Agenda:

 1. Valg av ordstyrer

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Årsberetning

 4. Regnskap

 5. Innkomne forslag

 6. Kontingent
 7. Budsjett
 8. Valg

Innkomne forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.
Sendes til e-post:
styret@la5f.no – eventuelt til: postboks 208, 1601 FREDRIKSTAD.

For styret i Fredrikstad Radioamatørforening,
LA6ALA Reinhardt Paulsen (formann)